SLT Olmak İçin 10 Neden


+A A-


SLT TEDAVİSİ OLMAK İÇİN “10 NEDEN”

Glokom müdahale edilmesi gereken bir problemdir. En önemli sorun, hasta glokomunun yönetilememesidir.

Yılda 103 glokom hastası müdahale edilmediği için görmesini kaybetmektedir.

Son araştırmalar göstermektedir ki glokom hastalarının %25-40’ı ilaçla tedaviye yanıt vermemektedir.

Glokom hastalarının %42’si tıbbi tedaviyi yanlış kullanmaktadırlar.

SLT(Selektif Laser Trabeküloplasti)’nin glokom hastalarında göz içi basıncını düşürdüğü gözlenmiştir.

Klinisyenlerin %70’inin SLT’yi cerrahi müdahaleye veya ilaçla tedaviye tercih ettikleri açıklanmıştır.

Yapılan bir araştırma neticesinde ; SLT’ nin birincil tedavi olarak kullanılmasında %90 başarı sağlanmıştır.

SLT, ALT(Argon Laser Trabeküloplasti)’ ye nazaran daha düşük komplikasyon etkisine sahiptir. Son araştırmalarda SLT’ nin komplikasyon etkisinin %34 SLT’ nin komplikasyon etkisinin ise %4.5, olduğu ortaya çıkarılmıştır.

SLT’ ye cevap vermeyen hastaların %70’ i SLT’ye cevap vermiş ve göz içi basıncı bu hastalarda ortalama 6.8 mm Hg düşmüştür.

Uluslararası tecrübelerde SLT tedavisi %80 başarı elde etmiş ve en azından 12 ay süreyle göz içi basıncını %25 düşürmüştür.